Merkidentiteit en website voor vermogensfonds

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in Nederland en Afrika. 

De vraag was om een strak en ingetogen, eigentijdse, maar onderscheidende vormgeving te ontwikkelen. De website is helder en logisch gestructureerd.

#huisstijl #website #jaarberichten

dioraphte.nl
Tekst Boudewijn Smid, fotografie Sophie Eekman, technische realisatie TwelveTrains

Stichting Dioraphte vermogensfonds voor goede doelen

Stichting Dioraphte vermogensfonds voor goede doelen