Overheid en de financiele sector hebben samengewerkt aan het kennisproject MKB in Beeld. Een groot deel van werkgelegenheid en bruto nationaal product in Nederland wordt door het midden- en kleinbedrijf geproduceerd. Maar institutionele beleggers investeren nog altijd liever in grote bedrijven.

Het rapport beschrijft het mkb in cijfers en trends, behandelt beleggingsafwegingen en belicht de duurzaamheid van het mkb. Het doel is om het Nederlandse mkb zichtbaar te maken voor institutionele beleggers zodat het aantrekkelijk wordt om in te investeren.

Logo, creatief concept en ontwerp rapport

MKB in Beeld kennisproject overheid en financiele sector

MKB in Beeld kennisproject overheid en financiele sector

MKB in Beeld kennisproject overheid en financiele sector

MKB in Beeld kennisproject overheid en financiele sector